Smernice za obiskovalce

Spoštovani obiskovalci,

med obiskom v našem podjetju vam želimo prijetno počutje. Za čimbolj nemoten potek obiska in skrbi za vašo lastno varnost smo pripravili ključne usmeritve. Vljudno vas naprošamo, da jih čez celoten čas obiska našega podjetja skrbno upoštevate

01

Ob prihodu v podjetje se najavite na recepciji. Opremili vas bomo z ovratnim trakom oz. priponko z napisom obiskovalec. Prosimo vas, da priponko ves čas obiska nosite na vidnem mestu.

Obesek Hidria6

02

V prostorih podjetja se lahko gibljete le v spremstvu odgovorne osebe, spremljevalca. Spremljevalec vas bo seznanil z internimi pravili glede varnosti v podjetju.

03

Upoštevajte varnostne oznake in navodila, ki so vam bila predana s strani odgovorne osebe.

04

Prosimo, da se večje skupine obiskovalcev strnjeno gibljejo po podjetju.

05

Avtomobile parkirajte na mestih označenih za obiskovalce.

Tabla Hidria2

06

Zaradi varnosti zaposlenih in obiskovalcev je območje podjetja pod videonadzorom.

07

Vse prejete poslovne informacije je potrebno obravnavati kot zaupne. Njihovo posredovanje in uporaba brez dovoljenja odgovorne osebe sta prepovedani.

Untitled design 97

08

Prosimo, da na območju proizvodnih prostorov uporabljate označene pešpoti in osebne prehode. Gibanje izven označenih poti in gibanje v delovnih območjih strojev je prepovedano.

09

Pri ogledu proizvodnih in skladiščnih prostorov je obvezna uporaba osebnih zaščitnih sredstev (halja, zaščitni čevlji oz. zaščitna kapica, zaščitna očala, zaščita sluha).

10

Kajenje ter uporaba odprtega ognja je v zaprtih prostorih je na celotnem območju podjetja prepovedano. Kajenje je dovoljeno na označenih kadilskih mestih. Prav tako je v podjetje prepovedano prinašanje in uživanje alkoholnih pijač in prepovedanih drog.

11

Zaradi zagotavljanja osebne varnosti in nemotenih poslovnih procesov je prepovedano dotikanje vhodnih materialov, proizvodov, strojev, orodij in ostalih naprav. Motenje zaposlenih med delovnim procesom ni dovoljeno. Prepovedano je zadrževanje pod dvigali.

Untitled design 99

12

Snemanje in/ali fotografiranje na območju celotnega podjetja ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja odgovorne osebe.

13

Odpadke ločite in jih odložite v za to namenjene zabojnike.

14

Izhodi iz objekta so označeni s piktogrami. V izrednih razmerah upoštevajte navodila odgovornih oseb, spremljevalcev in se umaknite na varno zbirno mesto.

Zemljevidi pisarn, točk dostave in parkirišč

Spodnja Idrija 2

Koper 2

Tolmin 2

Jesenice 2

Kranj 2