Razpis štipendij za šolsko leto 2023/24

Znanje in kompetentnost sta eni od ključnih vrednot Hidrie. S štipendiranjem mladim že vrsto let zagotavljamo finančno podporo v času študija, predvsem pa oblikujemo razvojno usmerjeno okolje, v katerem mladi pridobivajo potrebne izkušnje za uspešen začetek karierne poti.

 • 1. bolonjska stopnja strojništva (6/1),
 • 2. bolonjska stopnja strojništva (6/2),
 • 1. bolonjska stopnja elektrotehnike (6/1),
 • 2. bolonjska stopnja elektrotehnike (6/2),
 • 2. bolonjska stopnja tehniške varnosti (6/2)
 • 1. bolonjska st. informatike/računalništva (6/2),
 • Orodjar (V),
 • Elektrotehnik (V),
 • drugi tehniški poklici (po dogovoru).

 • štipendijo v višini od 420 do 570 eur,
 • opravljanje praktičnega izobraževanja,
 • Erasmus (praktično izobraževanje v tujini),
 • mentorstvo pri izdelavi strokovnih nalog,
 • svetovanje glede kariernega razvoja med šolanjem,
 • vključevanje v tehniške krožke,
 • opravljanje počitniškega dela,
 • odprtost do novih idej,
 • zaposlitev po končanem šolanju.

 • prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja,
 • življenjepis,
 • zadnje šolsko spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih,
 • potrdilo o vpisu za prihajajoče šolsko leto (v kolikor potrdila še nimate, ga lahko pošljete naknadno),
 • priznanja in pohvale za dosežke,
 • kratek sestavek o vaših pričakovanjih ter kariernem razvoju.

Prijave s pripisom “RAZPIS ŠTIPENDIJ” pošljite najkasneje do 30. 9. 2023 na elektronski naslov: kadri@hidria.com

Razpis velja za vse Hidriine lokacije v Sloveniji: Koper, Tolmin, Spodnja Idrija, Kranj, Jesenice.