Industrijska avtomatizacija

V tesnem sodelovanju s kupci ustvarjamo visokotehnološke in celovite rešitve za avtomatizacijo proizvodnih procesov. Zagotavljamo razvoj, konstrukcijo in izdelavo namenskih montažnih linij, strojev in naprav za avtomatizacijo sestave. S specializiranim strokovnim znanjem smo kos tudi največjim tehnološkim izzivom.

Hidria Header Industrijska Avtomatizacija

Naše rešitve podjetjem omogočajo nemoteno proizvodnjo, veliko natančnost izdelave produktov in večjo fleksibilnost glede na zahteve trga. Z avtomatiziranimi proizvodnimi procesi lahko proizvajajo tudi tehnološko zahtevnejše izdelke z višjo dodano vrednostjo, kar pomembno izboljšuje njihove poslovne rezultate in konkurenčnost.

Montažne sisteme, izdelane v Hidrii, odlikuje izjemna fleksibilnost. Konstruiramo in izdelamo jih tako, da ista montažna linija omogoča sestavo različnih možnosti izdelka, kar našim poslovnim partnerjem omogoča doseganje največje produktivnosti. V primeru sprememb proizvodnih procesov lahko avtomatizirane montažne linije naknadno tudi dopolnjujejo ali spreminjajo.

Svojim kupcem nudimo strokovno podporo že pri razvoju njihovih izdelkov. Uporabljamo samo komponente najvišje kakovosti, s čimer zagotavljamo visoko zanesljivost delovanja.

Tehnologije

Naše visokotehnološke montažne linije gradimo z inovativnimi procesi, v katerih uporabljamo enote za merjenje električnih veličin, poti, hitrosti, sil, momentov, tlakov, pretoka, tesnosti pa tudi kartezijske, scara in večosne robote ter video kontrolo za nadzor montažnih operacij ali meritev.

Prav tako zagotavljamo tehnologije doziranja, spajanja, označevanja in pakiranja ter mehanskih obdelav, kot so štancanje, krivljenje in orbitalno kovičenje. Vse to nadgrajujemo z dodatnimi kompetencami v avtomatizaciji, kot so M-FMEA metode in MSA, ter s posebnimi znanji merilnih sistemov s PXI in LabView aplikacijami.

Servis naprav

Za vse pri nas izdelane linije in stroje zagotavljamo servis v garancijskem roku ter tudi kasneje, ko je naprava izven tega obdobja.  Naši strokovnjaki bodo poskrbeli, da bo linija ali stroj v najkrajšem času usposobljen za redno proizvodnjo.

Izdelki in storitve

Montažne linije

Hidria montazne linije 3

Montažne linije odlikuje izjemna fleksibilnost. Zasnovane so tako, da ista linija omogoča sestavo različnih izvedb izdelkov, kar našim poslovnim partnerjem omogoča doseganje največje produktivnosti. V primeru sprememb proizvodnih procesov je mogoče avtomatizirane montažne linije naknadno tudi dopolnjevati ali spreminjati. Tak koncept omogoča tudi dostop do vsake posamezne postaje na montažni liniji. 

Rotacijski stroji za montažo

Hidria Rotacijski stroji 3

Osnova stroja je delilna miza na kateri so v ustreznem zaporedju postavljene posamezne delovne postaje. Kombiniramo lahko tudi več rotacijskih miz z namensko izdelano manipulacijo izdelka med njimi. Pogosto so rotacijski stroji integrirani že tudi v montažno linijo. 

Naprave za končno preizkušanje izdelkov

Hidria Naprave za koncno preizkusanje 3

Glede na tehnične zahteve kupcev izdelujemo stroje za končno preizkušanje izdelkov kjer se merijo različne električne in ostale lastnosti, da lahko proizvajalec ponudi trgu 100 % zanesljive izdelke. Testne metode, ki jih razvijemo so usklajene s kupčevimi zahtevami, veljavnimi standardi in glede na zahtevano funkcionalnost izdelka. 

Manipulatorji

Manipulatorji omogočajo prenašanje izdelkov med odjemnim in delovnim mestom ali opravljanje posameznih delovnih operacij. Na voljo so dvo- ali večosni, pnevmatski in električni manipulatorji ter manipulatorji mešane izvedbe.

Rotacijski in linijski vibracijski dodajalniki

Vibracijski dodajalniki so namenjeni avtomatskemu dodajanju vedno enako urejenih elementov, ki s konstantnim doziranjem prihajajo na posamezna odjemna mesta.

Stresalniki in motorizirani zalogovniki

Stresalniki in motorizirani zalogovniki služijo dovajanju izdelkov na mesto montaže ali polnjenju loncev rotacijskih vibracijskih dodajalnikov. Količina polnitve je nadzorovana z nivojskim tipalom.

Transportni sistemi

Sistemi služijo transportu izdelkov med posameznimi delovnimi postajami s pomočjo palete in blokirnih sistemov. Ti paleto zaustavijo na točno določeni poziciji delovnega mesta. Dolžina traku in vrsta sistema sta odvisna od števila delovnih postaj in njihove postavitve.

Strojni vid

Strojni vid uporabljamo pri kontroli kakovosti izdelkov, vodenju procesov in identifikaciji. Z računalniškim vidom in mrežnimi kamerami dosegamo zanesljivost proizvodnje, zvišujemo kakovost in zmanjšujemo stroške.

Informacijske rešitve

S sodobnimi informacijskimi rešitvami upravljamo sisteme avtomatizacije in zbrane podatke povezujemo s statističnimi metodami in uporabo razvoja algoritmov.