Izobraževanje zaposlenih in partnerjev

Za ohranjanje globalne konkurenčnosti in poslovne uspešnosti je potrebno nenehno nadgrajevanje znanja vseh zaposlenih. Zato organiziramo izobraževalne programe na vseh ključnih področjih.

Hidriini sodelavci se izobražujejo na internih forumih, velikih mednarodnih sejemskih predstavitvah ter strokovnih posvetih in kongresih, ki so najboljša priložnost za spremljanje trendov v posameznih tržnih segmentih. Velik poudarek dajemo tudi internemu prenosu znanja. V okviru projekta Leonardo pa skupaj z našimi poslovnimi partnerji iščemo inovativne rešitve za boljšo prihodnost.

 

 

Izobraževanje po meri posameznika

Prilagojena izobraževanja posameznikov so ključ za osebno rast zaposlenih in dinamičnost delovne sile korporacije.

Zaposleni v Hidriinih družbah z nenehnim izobraževanjem poglabljajo svoje znanje s področij svojega dela.

Organiziramo seminarje na temo poslovne komunikacije in retorike ter učinkovitih pogajanj. Sodelavci Hidrie se redno udeležujejo tudi jezikovnih in računalniških izobraževanj, obiskujejo seminarje s področja novosti v zakonodaji na vseh ključnih področjih ter druga interna izobraževanja, prilagojena potrebam zaposlenih.

Hidria Izobrazevanje po meri posameznika

E-izobraževanje

Tehnologija spreminja tudi svet učenja. Zato sledimo trendom tudi na tem področju.

Naš e-Campus je med zaposlenimi že dobro poznan. Razvijanje e-učenja za nas pomeni prihodnost na področju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Je sodobno in učinkovito orodje, s katerim naše zaposlene pripravljamo na najrazličnejše izzive sodobnega časa.

 

Sodelovanje s partnerji in projekt Leonardo

Svojim poslovnim partnerjem ter drugim skupinam in posameznikom omogočamo izobraževanje v visokotehnoloških inštitutih, ogled laboratorijev, demonstracije delovanja izdelkov in modeliranje želenih rešitev, s čimer prispevamo k zaupanju v kakovost novih rešitev. S projektom Leonardo pa utrjujemo vezi z dobavitelji in krepimo inovativnost.

Pri nas se srečujejo in predavajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki ter visoki gostje iz poslovnega in političnega sveta. Tesno sodelujemo s slovenskimi in tujimi univerzami, podjetji ter raziskovalnimi centri – za hiter in učinkovit prenos znanja v prakso.

V projektu Leonardo z dobavitelji krepimo sodelovanje in vrednote ter skupaj iščemo inovativne in prebojne rešitve za boljšo prihodnost. Naši mentorji prenašajo znanje tudi na prihodnje generacije strokovnjakov.

Pri pripravi študijskih projektov in raziskovanju sodelujemo s študenti na dodiplomski in podiplomski ravni, dijaki pa tudi osnovnošolci, ki tako v praksi spoznavajo naravoslovne in tehnične poklice.

Hidria Leonardo