Elektromotorji
in pogoni

Izdelujemo dve družini indukcijskih AC elektromotorjev za različne aplikacije. Razvijamo tudi EC elektronsko komutirane motorske pogone, ki predstavljajo najnovejše tehnološke rešitve na trgu elektromotorjev. Izkušnje iz skoraj 50-letne tradicije izdelave elektromotorjev nam dajejo močno podlago za inovacije.

Hidria 0168 Header 2

Program elektromotorjev sestavljata dve družini indukcijskih motorjev. Enofazni indukcijski elektromotorji v 2 in 4-polni električni izvedbi moči do 1 KW. Za potrebe učinkovitega zagona teh motorjev je potrebno v vezje motorja umestiti kondenzator, zaradi česar tem motorjem pravimo tudi kondenzatorski motorji.

V primeru potrebe po delovanju kondenzatorskih motorjev z nastavljivim režimom hitrosti delovanja( variable speed drive VSD) dosežemo funkcijo regulacije hitrosti s pomočjo posebej razvitega samostojnega elektronskega pogona – inverterja.

Drugo družino elektromotorjev sestavljajo 2 in 4-polni 3-fazni indukcijski elektromotorji treh velikostnih razredov z nazivnimi močmi od 5,5KW do 37 KW.

Ti motorji so razviti za ciljno aplikacijo pol - hermetičnih batnih kompresorjev, zato jih imenujemo tudi hermetični motorji. Tudi v tem primeru lahko z dodatnim elektronskim inverterjem zagotovimo VSD delovanje motorjev.

Ker fizikalne osnove delovanja indukcijskih motorjev ne dopuščajo nadaljnjega izboljševanja energetske učinkovitosti kondenzatorskih elektromotorjev, slednje zamenjujejo novi inovativni trajnomagnetni elektronsko komutirani pogoni. Z enakim razlogom pa so za inovacije dovzetni kupci hermetičnih motorjev pričeli z uporabo nove zasnove hibridnega indukcijsko- trajnomagnetnega motorja LSPM ( Line Start Permanent Magnet).

Vsi elektromotorji so načrtovani v skladu z zahtevami ciljnih kupcev ter varnostno potrjeni pri neodvisnih certifikacijskih inštitucijah ( SIQ, UL, CSA, ETL) …

Tehnologije

Za kakovostno izdelavo sestavnih komponent ter končnih proizvodov - kondenzatorskih in hermetičnih motorjev so interno obvladovani tehnološki procesi paketiranja lamel v statorska in rotorska jedra, navijanje in impregnacija navitij, mehanske obdelave posameznih komponent ter testiranja dimenzijske ustreznosti vseh naštetih gradnikov. Avtomatizirana montaža komponent v končni izdelek - elektromotor pred embaliranjem vključuje tudi 100% končno testiranje elektromotorskih in elektro-mehanskih lastnosti.

Za elektromotorske pogone izdelane v EC tehnologiji se navedenim postopkom proizvodnje pridružujejo še zahtevnejši tehnološki postopki montaže in magnetenja trajnih magnetov, vgradnje elektronskih pogonov – inverterjev ter njih programiranje za dosego skladnosti z zahtevami izbrane aplikacije.

Izdelki

Kondenzatorski motorji

Hidria 176

Prilagodljiva zasnova ohišij kondenzatorskih motorjev in razpoložljivi VSD elektromotorski pogoni omogočajo široko področje uporabe.

Tudi s stališča okoljskih pogojev delovanja so kondenzatorski motorji namenjeni delovanju pri povišanih temperaturah okolice. Vgrajeni motorski materiali dopuščajo trajno delovanje do mejnih vrednosti temperaturnega razreda F ( 155°C).

Glede na predvidene vplive okolice ( prah/voda), so na razpolago konstrukcije motorjev z različnimi nivoji IP zaščite – od odprte konstrukcije, sestavljene zgolj iz osnovnih elementov motorja, kot sta stator in rotor, pa vse do zaprtega sistema pri katerem se statorski in rotorski sestav motorja vgrajuje v jekleno ali aluminijasto ohišje.

Priklop motorja na električno omrežje je izveden s pomočjo integriranega priključnega kablov ali priključne škatle. V skladu z zahtevami ciljne aplikacije pa se kondenzatorskim motorjem dograjuje tudi kondenzatorje, hladilne ventilatorje, plastične ali jeklene nosilce, jermenice in podobno.

Področja uporabe izdelka

AC elektromotorski pogoni se uporabljajo v različnih končnih aplikacijah, kot so črpalke, oljni gorilci, pisarniške naprave, industrijske naprave, brusilni stroji, medicinske črpalke, ventilatorji, hidravlični agregati avtomatskih vrat in podobno.

EC elektromotorski pogoni

Hidria 0180 0188

Naši EC trajnomagnetni motorski pogoni ponujajo optimalno kombinacijo maksimalnega izkoristka z variabilnim pogonom. S pomočjo tehnologije FOC (Field Oriented Control) Hidriini EC pogoni omogočajo mehak zagon, nizek nivo šumnosti in visoko energetsko učinkovitost v širokem hitrostnem področju.

Elektronski pogoni omogočajo nastavitev hitrost in smeri vrtenja, nastavitve parametrov pospeševanja in pojemanja ter javljajo uporabniku status pravilnosti delovanja celotnega pogona. V primeru ekstremnih delovnih temperatur so možne tudi izvedbe elektronskih pogonov z dodatnimi elementi prisilnega hlajenja.

Področja uporabe izdelka

EC motorski pogoni se uporabljajo v različnih končnih produktih, kot so črpalke, oljni gorilniki, plinski gorilniki in grelniki sanitarne vode, pisarniški stroji, industrijske naprave, brusilni stroji, medicinske črpalke, ventilatorji, hidravlični agregati avtomatskih vrat in podobno.

Motorji za pol-hermetične kompresorje

Hidria 202

 

So posebna izvedba indukcijskih motorjev, ki so namenjeni za vgradnjo in pogon polhermetičnih batnih kompresorjev. Zaradi skrbno izbranih materialov in natančne izdelave kljub svoji tradicionalni zasnovi  dosegajo visoko energetsko učinkovitost. V primeru potreb po vrhunski energetski učinkovitosti kompresorskih motorjev je na razpolago tudi hibridna izvedba (Line Start Permanent Magnet) hermetičnih motorjev.

LSPM hermetični motor (Line Start Permanent Magnet Motor) je hibridna kombinacija indukcijskega in sinhronskega motorja s trajnimi magneti.

Ta kombinacija omogoča motorju mehak zagon, značilen za indukcijski motor in visok izkoristek, ki ga zagotavlja trajnomagnetni rotor motorja.

Patentirana  konstrukcija LSPM rotorja omogoča enostavno vgradnjo, vzdrževanje in razgradnjo po koncu življenjske dobe kompresorja oz. motorja. LSPM motorji so idealna rešitev za kompresorje, kjer se kot medij uporabljajo naravni plini, kot sta NH3 ali CO2.

Področja uporabe izdelka

Polhermetični motorji se uporabljajo v polhermetičnih kompresorjih. Ti so vgrajeni v različne hladilne naprave, kot so hladilni agregati, hladilne komore in vitrine za hlajenje pijač in podobno.