Vizija in vrednote

Imamo vizijo

Smo vodilna družba za razvoj inovativnih rešitev za izbrane avtomobilske in industrijske aplikacije, ki jih ustvarjamo z visokotehnološkimi proizvodnimi procesi.

Poznamo pot

Ustvarjamo navdihujoče okolje, razvijamo kompetence sodelavcev in živimo HLS (Hidria Leadership System). Smo zanesljiv razvojni partner. Odgovorno ustvarjamo novo vrednost in gradimo dolgoročna partnerstva.

Naše vrednote

Skupaj gradimo korporativno kulturo, ki temelji na odgovornosti, spoštovanju, inovativnosti in odličnosti. Spoštujemo tradicijo in poslujemo z mislijo na prihodnje rodove. Cenimo znanje, kompetentnost in sodelovanje. Omogočamo strokovni in osebni razvoj sodelavcev ter spodbujamo izvirnost, iznajdljivost, inovativnost in kreativnost posameznikov in timov.

Vizija in vrednote Fotografija Robert Zabukovec Hidria Bostjan Berginc

Odgovornost in spoštovanje

Odgovorni smo do zaposlenih. Prizadevamo si za medsebojno zaupanje, dobre odnose, spoštovanje ter strokovni in osebni razvoj zaposlenih. Z zmanjševanjem tveganja poškodb pri delu in zdravstvenih okvar stremimo k varnemu in zdravemu delovnemu okolju. Motiviranost zaposlenih izboljšujemo z jasno določenimi cilji in fleksibilnim nagrajevanjem.

Odgovorni smo do kupcev in končnih uporabnikov. Smo zanesljiv, transparenten in zaupanja vreden poslovni partner. Razumemo, upoštevamo in si prizadevamo preseči zahteve in pričakovanja naših kupcev. V sodelovanju z njimi ustvarjamo inovativne rešitve, ki zagotavljajo višjo kakovost življenja, večjo varnost in boljše počutje uporabnikov.

Odgovorni smo do dobaviteljev. Gradimo partnerske odnose z dobavitelji, nanje razširjamo svojo filozofijo, stalno izboljšujemo kakovost in skupno konkurenčnost.

Odgovorni smo do lokalnih skupnosti. Naša temeljna odgovornost je trajno zagotavljanje kakovostnih delovnih mest. S prostovoljnim delom Hidriinih zaposlenih na najrazličnejših področjih javnega življenja ter podporo mladih glasbenikov, športnikov in ustanov aktivno razvijamo lokalna okolja.

Odgovorni smo do okolja. Iščemo inovativne rešitve, ki zagotavljajo energetsko učinkovitost in zmanjšujejo škodljive emisije. Naše delovanje je pregledno. Delujemo v skladu z mednarodnimi ekološkimi standardi ter v skladu z zakonskimi in drugimi zahtevami.

Vizija in vrednote Fotografija Robert Zabukovec Spela Bolka Hidria

Znanje in kompetentnost

Cenimo znanje in kompetentnost. Omogočamo strokovni in osebni razvoj zaposlenih in spodbujamo timsko delo. Stalno izboljšujemo strokovnost zaposlenih z internim in zunanjim izobraževanjem, spodbujanjem šolanja ob delu in štipendiranjem. Znanje in izkušnje delimo med seboj, s poslovnimi partnerji in z mlajšimi generacijami.

Naše zaposlene odlikuje visoka strokovnost, pridobljena z rednim izobraževanjem. Znanje naši sodelavci pridobivajo na velikih mednarodnih sejmih, strokovnih posvetih in kongresih. Hidria omogoča tudi dodiplomski in podiplomski študij ob delu. Specializirani strokovnjaki Hidrie posredujejo svoje izkušnje sodelavcem, študentom, mladim raziskovalcem in poslovnim partnerjem.

Redno sodelujemo s slovenskimi in tujimi univerzami, inštituti, srednjimi in osnovnimi šolami. Kot aktiven partner smo dejavni tudi v projektu osnovnošolski Karierni klub.

Vizija in vrednote Fotografija Robert Zabukovec Matjaz Cebulj Hidria

Inovativnost

Usmerjeni smo v prihodnost. Spoštujemo in spodbujamo izvirnost in ustvarjalnost. Kot predrazvojni dobavitelj najsodobnejših sistemov za avtomobilske in industrijske tehnologije nenehno iščemo nove priložnosti in inovativne rešitve za trajnostni razvoj. Ustvarjamo rešitve z visokim deležem vgrajenega znanja. Redno spremljamo in nagrajujemo izvirnost in ustvarjalnost zaposlenih.

Z Inovacijskim centrom Hidrie ustvarjamo novosti za trajnostni razvoj okolja. Center združuje inštitute, tehnološke centre in inkubatorje za razvoj novih programov.

Naše inovacije premikajo meje napredka. Leta 2012/2013 smo po EBA postali najbolj inovativna evropska korporacija. Leta 2016 nam je Združenje evropskih avtomobilskih dobaviteljev CLEPA podelilo prvo nagrado za najboljšo eko inovacijo Evrope v avtomobilski dobaviteljski industriji.

Vizija in vrednote MN

Odličnost

Zavezani smo k odličnosti. V želji, da bi svojim partnerjem ponudili rešitve, ki so korak pred konkurenčnimi, ustvarjamo odlične izdelke. Stalno spremljamo uspešnost in učinkovitost vseh poslovnih procesov ter zagotavljamo njihovo stalno izboljševanje. Naša prizadevanja za odličnost na vseh ravneh poslovanja povezuje sistem vodenja HLS – Hidria Leadership System.

Cenimo urejenost in natančnost. Za odličnost na vseh področjih poslovanja smo prejeli vrsto priznanj – za dobave z ničelno stopnjo napak, poslovno odličnost, odličnost izdelkov, odličnost v komuniciranju ter najlepše urejene industrijske objekte na lokalni in državni ravni.

Kodeks upravljanja

Kodeks upravljanja in izjave o upravljanju vseh ključnih družb: