Trajnostni razvoj

Hidria s svojim delovanjem in celotno dobavno verigo stremi k ničelnim negativnim vplivom na okolje. Prizadevamo si za ustvarjanje visoke kakovosti življenja naših zaposlenih in širših skupnosti, v katerih delujemo, ter dolgoročno ustvarjanje pozitivnih ekonomskih učinkov.

 

 

  • Life Hidaqua 

    Hidria na svoji lokaciji v Kopru za potrebe proizvodnje namesto pitne vode iz vodovoda uporablja deževnico, somornico iz vrtine ter odpadno vodo iz industrije. Na ta način ohranjamo dragocene vodne vire in prispevamo k reševanju težav s pomanjkanjem pitne vode v slovenski Istri.

  • Visokotehnološki center e-mobilnosti

    Hidriin novi visokotehnološki center e-mobilnosti bo za svoje delovanje porabil 30 % manj energije, prihranil 7.000 m3 vode letno, letno ustvaril 3,5 GWh prihranka električne energije za ogrevanje in s sončno elektrarno ustvaril 0,5 MWh energije.

  • Spodbujanje raziskovalnega dela 

    Hidria sodeluje in podpira raziskovalno delo Univerze v Ljubljani, kjer raziskujejo vlogo digitalizacije in kompetenc zaposlenih v procesu definiranja in izvajanja poslovnih strategij za doseganje trajnostnih ciljev v podjetjih.

Upravljanje

Oblikovali smo trajnostno strategijo, v kateri smo določili cilje do leta 2030 na področjih okolja, varnosti in zdravja, trajnostne dobavne verige, energetske učinkovitosti in družbene odgovornosti. Z jasno strategijo stremimo k aktivni vlogi v regionalnem in širšem okolju. Določili smo korake za nadaljnje zmanjševanje emisij CO2, nabavo recikliranih materialov, uporabo zelene električne energije in vlaganje v zelene proizvodne tehnologije. Oblikovali smo na desetine projektov s področja družbene odgovornosti in energetske učinkovitosti. S trajnostnimi vsebinami nagovarjamo tudi dobavitelje.

Okolje

Poslujemo v skladu z mednarodnimi okoljskimi standardi. Stalno si prizadevamo za izboljševanje upravljanja z vodo, odpravljanje nevarnih materialov in uporabo krožne embalaže v dobavni verigi. V realnem času spremljamo na desetine okoljskih parametrov. Zavezali smo se znanstveno podprtim ciljem SBTi. Kazalnike poročamo organizacijama, ki spremljata vpliv na okolje, CDP in Ecovadis.

Zaposleni

Kot ponosni prejemniki certifikata »družbeno odgovoren delodajalec« vlagamo v razvoj zaposlenih, ustvarjamo zdravo in vključujoče delovno okolje, spodbujamo napredovanja in nagrajevanja. Veliko pozornost namenjamo zdravim in varnim delovnim pogojem.

MicrosoftTeams image 37

Družbena odgovornost

Tesno sodelujemo z akademskimi in zdravstvenimi ustanovami ter drugimi nacionalnimi neprofitnimi organizacijami. Podpiramo perspektivne posameznike in organizacije. Izvajamo na desetine družbeno odgovornih dejavnosti. Vlagamo v razvoj lokalnih skupnosti, v katerih delujemo.

DSC 0735Fotografija Robert Zabukovec KK Hidria podpora klubu 2025

Trajnostni proizvodni procesi in izdelki

S trajnostno naravnanimi tehnologijami in trajnostnimi materiali ustvarjamo rešitve za električna in hibridna vozila. S sistemom za hladen zagon motorja s senzorjem tlaka Optymus PSG zagotavljamo 30 % manjšo porabo goriva in škodljivih izpustov. Aksialni ventilator Big R, ki smo ga razvili v Hidrii, ima dokazano 10 % boljši izkoristek od vseh konkurenčnih izdelkov. Hidriini proizvodni procesi so avtomatizirani, robotizirani in digitalizirani, s čimer še dodatno prispevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa, rabe energije in količine odpadkov.

DSC 3683Fotografija Robert Zabukovec Hidria Lamtec PSA 3006 2025

Trajnostna dobavna veriga

V Hidrii z več kot 2.000 dobavitelji se zavedamo velike odgovornosti v dobavni verigi. Ocenjujemo trajnostno naravnanost izbranih dobaviteljev, izvajamo revizije na njihovih lokacijah, izražamo jasne zahteve za zmanjšanje emisij CO2, uporabljamo krožno embalažo. Oceno trajnosti vključujemo v splošni model ocenjevanja dobaviteljev. V sodelovanju z njimi, v okviru projekta Hidria Leonardo, razvijamo inovativne rešitve.

MicrosoftTeams image 38