Lamele iz elektromagnetne pločevine

Vse lamele so izdelane iz najkakovostnejših elektromagnetnih pločevin debeline od 0,25 do 1 milimetra. Ponujamo izdelke v obliki rotorskih ali statorskih lamel, ali pa že sestavljenih statorskih ali rotorskih paketov.

Tehnologije

Lamele iz elektromagnetne pločevine izdelujemo na specializiranih hitrohodnih prešah z visoko tonažo. Tip, kvaliteta in debelina materialov, ki se uporabljajo za proizvodnjo lamel, so odvisni od njihove končne uporabe oziroma namena.

Oglejte si video

Področja uporabe izdelka

Lamele iz elektromagnetne pločevine se uporabljajo v različnih elektromotorjih, ki so sestavni del industrijskih naprav, kjer je zahtevana natančnost, zanesljivost in visoki izkoristki. Vgrajene so v črpalke, motorske in ventilatorske sisteme za gretje, hlajenje in klimatizacijo.

Izdelki

Lamele

Hidria Lamele Izdelek

Lamele iz elektromagnetne pločevine so sestavni del vsakega elektromotorja. Lamele izdelujemo s strojnim preoblikovanjem oziroma štancanjem elektromagnetne pločevine. Za izdelavo lamel uporabljamo hitrorezna štancna orodja, ki jih sami konstruiramo, izdelamo in sestavimo. Z njimi dosegamo precizno geometrijsko natančnost končnih izdelkov.

Lamele iz elektromagnetne pločevine za velikoserijska naročila proizvajamo s hitrohodnim štancanjem, kjer uporabljamo najnovejše tehnologije in sodobne trende v tej industriji. Pri nekaterih projektih za izdelavo testnih vzorcev in manjših serij lamel zaradi optimalnosti uporabljamo tudi »single notching« tehnologijo ali lasersko rezanje.

Področja uporabe izdelka

Lamele iz elektromagnetne pločevine se uporabljajo v različnih segmentih industrije. So nepogrešljivi del avtomatiziranih linij, vesoljskih in medicinskih tehnologij, industrijskih motorjev, črpalk, ročnih orodij ter sistemov za oskrbo z energijo, gretje, hlajenje in klimatizacijo.

Statorski in rotorski paketi

Hidria Statorski in rotorski paketi

S kakovostnimi hitroreznimi orodji in specializiranimi hitrohodnimi prešami izdelujemo posamezne lamele, pogosto pa že sestavljene pakete lamel. Avtomatizacija procesa, ki vključuje tudi stiskalno merilne naprave ter pakiranje izdelkov, zagotavlja visoko zanesljivost, stabilnost procesov in kakovost.

S hitrohodnimi štancnimi orodji lahko izdelamo posamezne lamele ali pa jih že v procesu štancanja spajamo v statorske in rotorske pakete s tehnologijo »interlocking« sponk, ki je integrirana že v orodju.

Poleg izdelave lamel in paketov zagotavljamo tudi proces žarjenja. Za sestavo paketov se uporabljajo tudi procesi, kot so kovičenje, lasersko varjenje ali lepljenje.

Področja uporabe izdelka

Statorski in rotorski paketi se uporabljajo v različnih segmentih industrije. So nepogrešljiv del avtomatiziranih linij, vesoljskih in medicinskih tehnologij, industrijskih motorjev, črpalk, ročnih orodij ter sistemov za oskrbo z energijo, gretje, hlajenje in klimatizacijo.

Rotorji

Hidria 0303 2

Uliti rotorji z zalito kratkostično kletko so sestavni del visokozmogljivih asinhronskih elektromotorjev, brez katerih ne bi bilo sodobnega življenja. Izdelujemo jih z visokotlačnim litjem, kjer rotorske pakete zalijemo z aluminijevimi zlitinami. V procesu litja največ pozornosti namenjamo nadzoru in kakovosti vhodnih materialov, ponovljivosti procesnih parametrov in temperaturnemu nadzoru orodij. S tem zagotavljamo kakovostno litje in minimalno poroznost.

Za izdelavo ulitih rotorjev uporabljamo tehnologijo visokotlačnega litja z aluminijevimi zlitinami. Za ta proces se največkrat uporablja tehnično čisti aluminij z dobro električno prevodnostjo.

Uporabljamo vertikalno in horizontalno tehnologijo litja rotorjev, kar nam omogoča veliko prilagodljivost najrazličnejšim kupčevim zahtevam in visoko produktivnost. Poleg tega izvajamo še dodatne tehnološke procese, kot so vtisk gredi na zalitem rotorju ter robotizirana CNC obdelava zalitih rotorjev in rotorjev z gredjo.

Področja uporabe izdelka

Uliti rotorji so vgrajeni v industrijske motorje, črpalke, sisteme za gretje, hlajenje in klimatizacijo, ročna orodja ter v sisteme, namenjene oskrbi z energijo. Prav tako so nepogrešljiv del avtomatiziranih linij ter vesoljskih in medicinskih tehnologij.