Aksialni
ventilatorji

Visokozmogljivi indukcijski (AC) motorji ter energetsko učinkoviti elektronsko komutirani (EC) motorji so ključni gradniki aksialnih ventilatorjev. Tako AC kot tudi EC motorji v svoji zasnovi temeljijo na mehanski konstrukciji z zunanjim rotorjem.

Aksialni ventilatorji header 2

Prednosti BIG-R FanSelection program Video BIG-R Ventilator Video EAGLE Axial Fan 

Konstrukcija omogoča maksimalno kompaktnost ventilatorjev, odlično hlajenje motorjev, nizko šumnost ter visoko energetsko učinkovitost.

Ventilatorji so načrtovani in proizvedeni v skladu s specifičnimi zahtevami kupcev ter ustrezajo vsem določilom aktualnih uredb in direktiv za okoljsko zasnovo ventilatorjev (ErP).

Nova generacija EC aksialnih ventilatorjev združuje vrhunsko oblikovanje z naprednimi funkcijami delovanja. O oblikovni dovršenosti govori tudi prejeta mednarodna nagrada za industrijsko oblikovanje, Red Dot Award for Product Design.

Tehnologije

Investicijska vlaganja usmerjamo v ključne tehnologije potrebne za zagotavljanje energetske učinkovitosti, robustnosti ter predvsem konsistentne kakovosti ventilatorjev. Pomembno vlogo imajo avtomatizirane montažne linije, ki so predpogoj za sledljiv nadzor procesov.

Sodobne tehnologije navijanja, oblikovanja in impregnacije statorskih navitij zagotavljajo dolgo življenjsko dobo ventilatorjev. Tehnologije končne sestave ventilatorjev ter mehanskega uravnoteženja - balansiranja rotorskega sestava z eliso ventilatorja pa odlične vibro-akustične karakteristike.

Vse ključne operacije mehanske obdelave komponent in podsestavov ventilatorjev ter vsi avtomatizirani procesi sestave končnih ventilatorjev so kakovostno nadzorovani. V primeru najkompleksnejših EC ventilatorjev z integriranimi elektronskimi pogoni, se procesni parametri skupaj s parametri testiranj in nastavitev elektronike ventilatorja beležijo v enoviti bazi podatkov. S pomočjo 2D kode napisne oznake posameznega ventilatorja lahko dostopamo do vseh njemu lastnih parametrov nastavitev in merjenih procesnih vrednosti.

Na posebno željo kupcev se lahko ustreznost ventilatorja potrjuje tudi s pomočjo meritev aero-dinamske in vibro- zvočne karakteristike, funkcionalnost pa s testiranjem termične vzdržnosti.

Področje uporabe izdelkov

Aksialni ventilatorji se uporabljajo v najzahtevnejših energetsko učinkovitih ogrevalnih, prezračevalnih, klimatskih in hladilnih sistemih. Ekipa aplikativnega razvoja s kompetencami načrtovanja, izdelave vzorcev ter laboratorijskega testiranja, zagotavlja hiter odziv ter prilaganje konstrukcije in načina delovanja aksialnih ventilatorjev v skladu s potrebami oz. specifikacijami kupcev. Ekipa predrazvoja s kompetencami numeričnih simulacij CAD in CFD, skrbi za inovativne rešitve v primeru novih aplikacij in kompleksnih ventilacijskih produktov.

Preverite katere prednosti vam prinaša novi model ventilatorjev BIG-R

Vsekakor so to zelo nizka šumnost, daljša življenjska doba, integriran modul za povezljivost in nadzor, velika prilagodljivost in fleksibilnost. Največjo prednost pa prinaša visok izkoristek in energijska varčnost.

Izdelki

EC aksialni ventilatorji

Hidria Big R 2

 

EC aksialni ventilatorji so visokotehnološki in robustni izdelki. Zaradi zasnove na trajno-magnetni konstrukciji EC motorja z integriranim elektronskim krmilnikom so energetsko učinkoviti, v kombinaciji s posebnimi geometrijami elis pa tudi izredno tihi. Zaradi nizke šumnosti so primerni tako za industrijska kot stanovanjska okolja.

Različni EC motorji lahko poganjajo ventilatorje s premerom od 300 mm do 1000 mm. Elise so izdelane iz pločevine ali kompozitnih materialov (PA ali PP) z dodatkom steklenih vlaken.

Prigrajeni elektronski pogoni EC ventilatorjev  zagotavljajo mehki zagon, uravnavajo želeno hitrost in zagotavljajo zveznost pospeševanja in pojemanja hitrosti elis. Posamezen elektronski pogon v ta namen razpolaga s krmilno  vhodno/izhodnim vezjem, kjer preko MODBUS RTU digitalne serijske komunikacije sprejema  zahteve za delovanje ter vrača informacije diagnostike stanja delovanja ventilatorja (temperature ključnih komponent, status zaznanih napak napajalnega omrežja, druge  obratovalne napake). V primeru bolj preprostih naprav pa je  moč uporabiti  preprostejši analogni krmilni vhod za nastavljanje  hitrosti delovanja EC ventilatorja ter alarmni signalni kontakt za detekcijo napak v delovanju.

Področja uporabe izdelka

EC aksialni ventilatorji se lahko uporabljajo v različnih končnih aplikacijah za hlajenje, zamrzovanje, klimatizacijo, ogrevanje in prezračevanje.

Uporabni so v kondenzacijskih in uparjalnih ( evaporatorskih) enotah, toplotnih črpalkah, industrijskih grelnikih zraka, sušilnikih komprimiranega zraka, strešnih ventilatorjih, napravah za hitro zamrzovanje hrane in podobno.

AC aksialni ventilatorji

Hidria 0606

 

AC aksialni ventilatorji so učinkovita, zanesljiva in stroškovno optimalna rešitev. S preverjenim dizajnom omogočajo preprosto in hitro montažo v različne industrijske aplikacije. S svojo zanesljivostjo, nizko šumnostjo in energetsko učinkovitostjo dosegajo predpisane energetske vrednosti Evropske direktive o energetski učinkovitosti ErP.

Aksialne ventilatorje poganjajo eno- in trifazni indukcijski motorji z zunanjim rotorjem, ki so integrirani skupaj z elisami.

Te so lahko bodisi kompozitne (PA 6 – poliamid, okrepljen s steklenimi vlakni) bodisi pločevinaste ter z razponom premerov elis med 200 mm in 800 mm.

Konstrukcija AC ventilatorjev vseh velikosti omogoča neposredni priklop ventilatorja s prigrajenim napajalnim kablom, katerega tip in dolžina je prilagojena zahtevi kupca. Še bolj univerzalna pa je opcija priklopa ventilatorja na napajalno omrežje s pomočjo prigrajene priklopne priključne škatle.

Poleg standardnih napetostnih izvedb enofaznih motorjev (230 V ± 10 %, 50/60 Hz) ter 3-faznih motorjev (400/460V ± 10 %, 50/60 Hz) je kupcem nemalokrat razvit ventilator v posebni napetostni izvedbi ali pa v skladu z nacionalnimi omrežnimi in/ali varnostnimi standardi, kot so UL CSA, SASO, EAC,…

Tovrstna prilagodljivost je v enaki meri prisotna tudi pri konstruiranju in opremljanju ventilatorjev z zaščitnimi mrežami in montažnimi ploščami.

Področja uporabe izdelka

AC aksialni ventilatorji se uporabljajo v številnih aplikacijah za hlajenje, zamrzovanje, klimatizacijo, ogrevanje in prezračevanje. Ventilatorji opravljajo nalogo transporta zraka, naj si bo to v primeru preprostih cevnih ali strešnih ventilatorjih za prezračevanje ali pa kompleksnih kompresorskih sistemih z uparjalnim (evaporatorskim) in kondenzacijskim izmenjevalnikom toplote (toplotne črpalke, zamrzovani sistemi,..).

Pogosto so AC aksialni ventilatorji sestavni del grelnih naprav industrijskih objektov, sušilnikov komprimiranega zraka, hladilnih stolpov procesnih voda, naprav za hitro pripravo in konzerviranje hrane itd.