Priložnosti za mlade

Tehnični poklici so zanimivi in perspektivni, vendar pogosto na stranskem tiru v izobraževalnem procesu. Zato razvijamo nove pristope, s katerimi pri mladih že v osnovnošolskih letih zbujamo zanimanje zanje. Preko različnih projektov spoznavajo delovanje Hidrie ter tako bolje razumejo, kakšne priložnosti prinaša tehnična izobrazba.

Počitniško delo in praksa   Študentsko delo 

Razpis seminarskih in diplomskih nalog Razpis štipendij 2022/23

Sodelovanje v času šolanja

S Kariernimi klubi pomagamo osnovnošolcem pri prvi poklicni odločitvi. Raziskovalni tabori mladim približujejo naravoslovno-tehnično in družboslovno znanje. Za srednješolce in študente organiziramo predavanja in delavnice ter jim omogočamo oglede proizvodnje in naših visoko tehnoloških inštitutov. Pri nas se lahko tudi praktično usposabljajo in opravljajo počitniško-raziskovalno delo v naših družbah doma in v tujini.

Z univerzami sodelujemo pri raziskavah in izobraževanjih, prisotni pa smo na najrazličnejših zaposlitvenih dogodkih.

Hidria Sodelovanje v casu solanja

Štipendiranje dijakov in študentov

Mladim, ki že v času šolanja vedo, da bodo svojo profesionalno pot in vizijo uresničevali v Hidrii, nudimo štipendije. Namenjamo jih dijakom in študentom naravoslovno-tehničnih usmeritev, predvsem bodočim strojnim inženirjem, strojnim tehnikom, elektroinženirjem, elektrotehnikom, mehanikom-operaterjem in podobno. Pomagamo jim tudi pri pripravi seminarskih, raziskovalnih in diplomskih nalog ter jih vsako leto seznanimo z zaposlitvenimi možnostmi.

Hidria Stipendiranje