Lamele iz elektromagnetne pločevine

Lamele iz elektromagnetne pločevine so sestavni del vsakega elektromotorja. Izdelane so v procesu hitro hodnega štancanja s preoblikovanjem elektromagnetne pločevine debelin od 0,25 do 1 mm. Izdelujemo rotorske ali statorske lamele ali pa že sestavljene statorske ali rotorske pakete.

0162 Header 2

Za izdelavo lamel uporabljamo hitrorezna štancna orodja, ki jih sami konstruiramo, izdelamo in sestavimo. Z njimi dosegamo precizno geometrijsko natančnost končnih izdelkov.

Oglejte si video

Tehnologije

Lamele iz elektromagnetne pločevine za velikoserijska naročila proizvajamo s hitrohodnim štancanjem, pri katerem uporabljamo najnovejše tehnologije in sodobne trende v tej industriji. Pri nekaterih projektih za izdelavo testnih vzorcev in manjših serij lamel zaradi optimalnosti uporabljamo tudi »single notching« tehnologijo ter lasersko rezanje.

Področja uporabe izdelka

Lamele iz elektromagnetne pločevine se uporabljajo v različnih segmentih avtomobilske industrije. Med drugim tudi za pogonske motorje električnih in hibridnih vozil. Vgrajene so v krmilne mehanizme vozil, njihove črpalke, sisteme za gretje, hlajenje in klimatizacijo.

Orodja

Lasten razvoj, konstrukcija, izdelava in sestava hitroreznih štancnih orodij nam zagotavljajo visoko kakovost in skrajšajo čas od prvega povpraševanja do velikoserijske proizvodnje izdelkov. Kompetenčni center Komponente orodij je opremljen z najsodobnejšimi tehnologijami in stroji za obdelavo materialov in z znanjem in inovativnostjo vrhunskih strokovnjakov podpira uspešno rast poslovne enote. 

Hidria Lamele iz elektromagnetne plocevine 4

Lamele iz elektromagnetne pločevine se uporabljajo v različnih segmentih avtomobilske industrije

Med drugim tudi za pogonske motorje električnih in hibridnih vozil.

Izdelki

Lamele

Hidria Lamele

Lamele iz elektromagnetne pločevine so sestavni del rotorskih ali statorskih paketov, iz katerih je sestavljen vsak elektromotor. Lamele izdelujemo s strojnim preoblikovanjem oziroma štancanjem elektromagnetne pločevine.

Tehnologije

Lamele iz elektromagnetne pločevine za velikoserijska naročila proizvajamo s hitrohodnim štancanjem, pri katerem uporabljamo najnovejše tehnologije in sodobne trende v tej industriji. Pri nekaterih projektih za izdelavo testnih vzorcev in manjših serij lamel zaradi optimalnosti uporabljamo tudi »single notching« tehnologijo ter lasersko rezanje.

Področja uporabe izdelka

Lamele iz elektromagnetne pločevine se uporabljajo v različnih segmentih avtomobilske industrije. Vgrajene so v krmilne mehanizme najrazličnejših vozil, njihove črpalke, sisteme za gretje, hlajenje in klimatizacijo ter v elektromotorje hibridnih in električnih vozil.

Statorski in rotorski paketi

Automotive statorski in rotorski paketi

S hitroreznimi štancnimi orodji lastne konstrukcije in izdelave in specializiranimi prešami poleg posameznih lamel izdelujemo tudi že sestavljene pakete lamel. Avtomatizacija procesa, ki vključuje tudi stiskalno merilne naprave ter pakiranje izdelkov, zagotavlja visoko zanesljivost, stabilnost in kakovost procesov.

Tehnologije

S hitroreznimi štancnimi orodji posamezne lamele že v procesu štancanja spajamo v statorske in rotorske pakete s tehnologijo »interlocking« sponk, ki je integrirana že v orodju. Poleg izdelave lamel in paketov zagotavljamo tudi proces žarjenja. Za sestavo paketov se uporabljajo tudi procesi kot so kovičenje, lasersko varjenje ali lepljenje.

Področja uporabe izdelka

Paketi iz elektromagnetne pločevine se uporabljajo v različnih segmentih avtomobilske industrije. Vgrajeni so v krmilne mehanizme najrazličnejših vozil, njihove črpalke, sisteme za gretje, hlajenje in klimatizacijo, pa tudi v hibridna in električna vozila.

Rotorji

Hidria Rotorji

Uliti rotorji z zalito kratkostično kletko so sestavni del visokozmogljivih asinhronskih elektromotorjev, brez katerih ne bi bilo sodobnega življenja. Izdelujemo jih z visokotlačnim litjem, kjer rotorske pakete zalijemo z aluminijevimi zlitinami. V procesu litja največ pozornosti namenjamo nadzoru in kakovosti vhodnih materialov, ponovljivosti procesnih parametrov in temperaturnemu nadzoru orodij. S tem zagotavljamo kakovostno litje in minimalno poroznost.

Za izdelavo ulitih rotorjev uporabljamo tehnologijo visokotlačnega litja z aluminijevimi zlitinami. Za ta proces se največkrat uporablja tehnično čisti aluminij z dobro električno prevodnostjo.

Uporabljamo vertikalno in horizontalno tehnologijo litja rotorjev, kar nam omogoča veliko prilagodljivost najrazličnejšim kupčevim zahtevam in visoko produktivnost. Poleg tega izvajamo še dodatne tehnološke procese, kot so vtisk gredi na zalitem rotorju ter robotska CNC obdelava zalitih rotorjev in rotorjev z gredjo.

Področja uporabe izdelka

Uliti rotorji se uporabljajo v različnih segmentih avtomobilske industrije.