Pravno obvestilo

Vsi podatki in informacije, ki so dostopni na spletnem mestu Hidrie so zgolj in samo informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen v primerih, kjer je to nedvoumno navedeno. Ogled in uporaba spletnega mesta Hidrie mora potekati v skladu z omejitvami in pogoji, ki so navedeni tukaj.

Informacije o družbah Hidrie, njenih proizvodih in storitvah na spletnem mestu niso zavezujoči in ne predstavljajo pravno-formalne ponudbe proizvodov in storitev.
Prikaz proizvoda ali storitve na spletnem mestu ne pomeni, da Hidria proizvod ali storitev dejansko prodaja in/ali trži na območju, za katerega se obiskovalec spletnega mesta zanima. Obiskovalec spletnega mesta se mora pri Hidrii in/ali njenih družbah oziroma lokalnih predstavništvih pozanimati, ali Hidria proizvod, na območju, ki uporabnika zanima, dejansko trži oziroma ponuja v prodajo.

Hidria skrbi, da so objavljene informacije na tem spletnem mestu točne in osvežene, vendar ne prevzema odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. V nobenem primeru Hidria ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom, uporabo in/ali nemožnosti uporabe tega spletnega mesta in/ali informacij na tem spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njegovi vsebini.

Hidria si tudi pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino tega spletnega mesta, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb. Vse informacije objavljene na Hidriinem spletnem mestu, so predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Hidria jamči varovanje zasebnih podatkov, ki se uporabljajo za evidentiranje poslanih e-obrazcev na našem spletnem mestu in za vodenje evidenc do nekaterih vsebin znotraj spletnega mesta kamor obiskovalci dostopajo. Tovrstne informacije uporabljamo le za vzpostavitev kontakta z obiskovalcem, če se za to odločimo. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim osebam.