Nadzorni svet in vodstvo

Nadzorni svet

Andra Krapš Rejc

Andra Krapš Rejc

predsednica nadzornega sveta

Edvard Svetlik

Edvard Svetlik

namestnik predsednice nadzornega sveta

Bojan Gantar, MBA

Bojan Gantar, MBA

član nadzornega sveta

Vodstvo Hidria Holding

dr. Iztok Seljak

dr. Iztok Seljak

direktor Hidrie Holding d.o.o.

Korporativne odgovornosti: strategija in strateška prodaja, odnosi z javnostjo, marketing, inovacije, EU projekti, subvencije, digitalna transformacija, strateški prevzemi in združitve, strateško upravljanje z nepremičninami.

Gašper Svetlik, MBA

Gašper Svetlik, MBA

direktor Hidrie Holding d.o.o.

Korporativne odgovornosti:  zaposlovanje in razvoj kadrov, izobraževanje, nagrajevanje, zdravje pri delu, finance, kontroling, računovodstvo, zakladništvo, upravljanje s tveganji, skladnost poslovanja in družbena odgovornost, sodelovanje s sindikati, Kendov dvorec, pravne zadeve, blagovne znamke, operativno upravljanje z nepremičninami.

Vodstvo Hidria

Boštjan Bratuš

Boštjan Bratuš

direktor Hidrie d.o.o.

Korporativne odgovornosti: združitve in prevzemi, globalizacija, raziskave in razvoj, projektno vodenje, industrijska intelektualna lastnina.

Poslovne enote: Hidria Advancetec, Hidria Dieseltec, Hidria Lamtec, kompetenčni center Industrijska avtomatizacija.

Dušan Lapajne

Dušan Lapajne

direktor Hidrie d.o.o

Korporativne odgovornosti: informacijske tehnologije, logistika, nabava.

Poslovne enote: Hidria Movent, Kompetenčni center Orodja.

Christof Johannes Droste

Christof Johannes Droste

direktor Hidrie d.o.o., direktor Hidrie Bausch GmbH

Korporativne odgovornosti: proizvodnja in proizvodni procesi, razvoj strateškega poslovnega modela vodenja (HLS), Sistem vodenja kakovosti, ravnanje z okoljem, varnost pri delu.

Poslovne enote: Hidria Mototec, Hidria Alutec.

Gašper Svetlik, MBA

Gašper Svetlik, MBA

direktor Hidrie d.o.o.

Korporativne odgovornosti: zaposlovanje in razvoj kadrov, izobraževanje, nagrajevanje, zdravje pri delu, finance, kontroling, računovodstvo, zakladništvo, upravljanje s tveganji, skladnost poslovanja in družbena odgovornost, sodelovanje s sindikati, Kendov dvorec, pravne zadeve, blagovne znamke, operativno upravljanje z nepremičninami.

dr. Boštjan Berginc

dr. Boštjan Berginc

direktor poslovne enote Hidria Advancetec

Andrej Velec

Andrej Velec

direktor poslovne enote Hidria Alutec

mag. Rudi Kragelj

mag. Rudi Kragelj

direktor poslovne enote Hidria Dieseltec

Simon Velikonja, MBA

Simon Velikonja, MBA

direktor poslovne enote Hidria Lamtec

Matej Božič

Matej Božič

direktor poslovne enote Hidria Movent

Miha Hrastnik

Miha Hrastnik

direktor poslovne enote Hidria Mototec

Igor Rupnik

Igor Rupnik

direktor Kompetenčnega centra Industrijska avtomatizacija

Bernard Peternel

Bernard Peternel

direktor Kompetenčnega centra Komponente orodij

Bekira Hasanagić

direktorica področja za pravne zadeve

Tanja Kenda

direktorica področja za kadre

Andrej Lavrič

direktor nepremičninskega razvoja

Renato Leoni

direktor korporativnega komuniciranja

Tanja Mohorič

direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte

Irena Rimac Gaspari

direktorica korporativne nabave

mag. Boštjan Tušar

direktor informacijskih tehnologij

Erik Blatnik

vodja področja za stike z javnostmi

Brigita Flajšaker

poslovna sekretarka

Janja Klemenčič

direktorica področja za finance in računovodstvo

Nastja Klaj

direktorica korporativnega kontrolinga