Razpis štipendij za šolsko leto 2024/25

Znanje in kompetentnost sta eni od ključnih vrednot Hidrie. S štipendiranjem mladim že vrsto let zagotavljamo finančno podporo v času študija, predvsem pa oblikujemo razvojno usmerjeno okolje, v katerem mladi pridobivajo potrebne izkušnje za uspešen začetek karierne poti.

 • ORODJARSTVO
 • MEHATRONIKA
 • STROJNIŠTVO
 • ELEKTROTEHNIKA
 • RAČUNALNIŠTVO IN MATEMATIKA (interdisciplinarni študijski program)
 • TEHNIŠKA VARNOST

 • štipendijo v višini od 200 do 570 eur,
 • opravljanje praktičnega izobraževanja,
 • Erasmus (praktično izobraževanje v tujini),
 • mentorstvo pri izdelavi strokovnih nalog,
 • svetovanje glede kariernega razvoja med šolanjem,
 • vključevanje v tehniške krožke,
 • opravljanje počitniškega dela,
 • odprtost do novih idej,
 • zaposlitev po končanem šolanju.

 • prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja,
 • življenjepis,
 • zadnje šolsko spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih,
 • potrdilo o vpisu za prihajajoče šolsko leto (v kolikor potrdila še nimate, ga lahko pošljete naknadno),
 • priznanja in pohvale za dosežke,
 • kratek sestavek o vaših pričakovanjih ter kariernem razvoju.

Prijave s pripisom “RAZPIS ŠTIPENDIJ” pošljite najkasneje do 31. 8. 2024 na elektronski naslov: kadri@hidria.com

Razpis velja za vse Hidriine lokacije v Sloveniji: Koper, Tolmin, Spodnja Idrija, Kranj, Jesenice.